dimecres, 22 de setembre del 2010

HÀBITS A TREBALLAR AMB NENS I NENES DE CICLE MITJÀ

A Cicle Mitjà es continuen treballant tots els hàbits iniciats a Cicle Inicial, en el cas que no hagin estat assolits, i s’inicien nous hàbits que assoliran al llarg del Cicle Mitjà.
HIGIENE I NETEJA
- Tenir cura del seu aspecte físic.
- Dutxar-se sol/sola.
- Triar la roba diàriament (i discriminar roba neta i roba bruta)
- Evitar fonts de contagi (rentar-se les mans, tapar-se la boca al tossir, no ficar-se el dit al nas, portar les ungles netes)
- Ser capaç de recordar el tipus de dieta en cada cas.
- Recordar el fet que s’ha de prendre un medicament.
- Evitar prendre aliments fora d’hora.
- Evitar el perill (animals no coneguts, pedres, vidres,...)
- Evitar postures que puguin produir lesions posteriors (seure malament a la cadira, portar penjada la motxilla en una sola espatlla,...)
AUTONOMIA PERSONAL I ORGANITZACIÓ
- Intentar buscar solucions als petits conflictes que se’ls plantegin sense esperar que els adults els solucionin.
- Caminar pel carrer correctament i seguir les normes de circulació per als vianants.
- Complir les petites responsabilitats que se li ha assignat tant a casa com a l’escola (càrrecs).
- Ser els responsables de transmetre tota la informació de casa a l’escola i a l’inrevés (fer arribar les notes).
- Mantenir ordenats els espais on es treballa i es juga, i endreçar el material que s’ha fet servir.
- Fer-se responsable de la motxilla i de tot allò que s’ha de portar a l’escola (carpeta, agenda,...)
- Ser puntual en la presentació dels treballs, assistència a classe,...


COMUNICACIÓ I RELACIÓ
- Adreçar-se correctament a algú, conegut o estrany, per demanar-li qualsevol informació.
- Aprendre a respectar la feina i les opinions dels altres, donant arguments vàlids per defensar-ne les pròpies.
- No interrompre la persona que està parlant i respectar el torn de paraula.
- Escoltar amb atenció una explicació.
- Preguntar quan tenen un dubte.
- No passar pel mig de dues persones que estan parlant.

TREBALL I APRENENTATGE
- Copiar i corregir adequadament de la pissarra amb bolígraf.
- Esforçar-se per millorar la cal•ligrafia i la presentació.
- Llegir amb atenció una pregunta i contestar-la adequadament amb una frase completa.
- Buscar informació relacionada amb allò que s’està treballant i triar-ne la més adient.
- Esforçar-se per fer els deures seguint les pautes donades, sense ajut dels pares (només oferir ajuda en casos molt puntuals).
- Fomentar la constància en el treball diari per anar assolint els objectius.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada